VÝCVIK VOLNÝCH PÁDŮ AFF ze 4000m

 

 

výcvik volných pádů AFF

výcvik volných pádů AFF

výcvik volných pádů AFF

výcvik volných pádů AFF

výcvik volných pádů AFF

 

Výcvik volných pádů - AFF (Accelerated free fall)


Výcvik volných pádů pomocí AFF je moderní metodou pro výcvik zájemců o
parašutismus, která umožňuje během krátké doby intenzivní a bezpečnou
cestu pro získání prvních zkušeností ve vzduchu. Základním prvkem tohoto
programu je velice důkladná teoretická a praktická příprava při všech
částech kurzu.


AFF výcvik se skládá z těchto částí:

1. teorie a pozemní trénink - student se za pomoci výkladu, videa,
fotografií, trenažérů a dalších učebních pomůcek seznamuje s průběhem
výcviku, zásadami bezpečnosti, padákovou technikou, řízením padáku,
přistání, aerodynamikou volného pádu atd., teorie se dá zvládnout během
1 dne a je zakončena závěrečným písemným přezkoušením

2. seznamovací seskok - může být podle individuální dohody tandemový
(4000m) nebo na lano s automatickým otevřením padáku do 3 vteřin po
opuštění letadla (minimálně 1200m), popř. oba

3. výcvik volných pádů - skládá se ze 7 skoků ze 4000m označovaných jako
LEVEL 1- 7 pod přímým dohledem instruktora. Během prvních 3 úrovní
provádí student skoky se 2 instruktory, od 4. skoku potom pouze s
jedním. Každému jednotlivému skoku předchází důkladný briefing, část
skoků je zaznamenávána na kameru pro snadnější a přesnější rozbor
volného pádu. Doba trvání je individuální, minimálně však 3 dny

4. solo seskok - první solo jump (4000m) může žák provést po splnění
všech úrovní podle uvážení instruktora a dle individuálních schopností a
potřeb každého studenta za předpokladu splnění všech minimálních
požadavků na první samostatný skok Po úspěšném absolvování prvního sólo
skoku student provádí další samostatné seskoky do minimálního počtu 25
pro získání kategorie A, po jejímž získání může účastník kurzu skákat
bez přímého dohledu instruktora.


Kurzy AFF se provádějí v měsících březen - říjen, konkrétnější termíny
vždy podle dohody, teoretická příprava probíhá přímo na letišti v
Příbrami, seskoky a praktická část tamtéž. Seskoky provádíme z letadla
Turbolet L-410 nebo Finist. Pro AFF výcvik se používají pouze padáky
typu křídlo, vybavené záchranným přístrojem Cypres2 nebo M2 na záložním
padáku.

Ceny:

Cena kurzu (včetně 10 minut létání v tunelu): 39.900 Kč - zahrnuje
teorii, 10 minut ve vzdušném tunelu, seznamovací seskok, náklady na
úrovně 1-7 vč. instruktorů a záznamů

na kameru, 1. samostatný seskok, půjčení a zabalení padáku, vystavení
licence, výukový manuál, studentský logbook a DVD s nahrávkou skoků 1-7

Cena samostatných skoků po ukončení kurzu: 700 Kč letenka + 400 Kč
(pronájem padáku/ vybavení + zabalení)

 

LANO          IAFF          FOTO GALERIE

 

 

 

hlavní strana                              zpět